Cestičky v záhrade

Zatiaľ nehodnotené

Kto si chce v záhrade urobiť cestičky, musí plánovať. Cesta musí harmonizovať so záhradným reliéfom, a to nielen vizuálne, ale aj funkčne. Jednoducho povedané - kto chce mať pekné a funkčné záhradné cestičky, musí v prvom rade myslieť na výber materiálu, ktorý opticky zapadne do obrazu záhrady a nebude pôsobiť ako cudzí prvok.

V druhom rade je treba cestičku založiť tak, aby poskytla čo najkratšiu cestu k cieľu, teda robiť aj šikmé cesty. V opačnom prípade sa budú vytvárať cestičky „na skrátenie" a tie pôvodné stratia zmysel.
Žiadna záhrada bez cesty
Záhradné cestičky sú dôležitým prvkom pri plánovaní, a to nielen z hľadiska optiky, ale i funkcie členenia. V malých záhradách to nie je problém, pretože cesty idú cez cieľové body a deila záhradu. U väčších záhrad je treba plánovať hlavné a vedľajšie cestičky. Plánujú sa až na koniec, kedy je už jasné, na čo sa ktorý kút záhrady využije. Na šírku sa kalkuluje 1,20 metra, vedľajšie majú 70 cm.

Rýchlo realizovateľné
Založenie záhradnej cestičky nemusí byť nákladná, drahá a namáhavá vec. Atraktívna cesta môže byť pás trávy ohraničený vpravo i vľavo záhonom rastlín. Nevýhodou tejto cesty je to, že pri daždi je šmykľavý a ak sa často používa, vytvoria sa v ňom stopy. Alternatívou sú kamenné platne, ktoré sa jednoducho položia na trávnik. Pri tom sa ušterí podlažie a treba dať pozor na to, aby stredy platní neboli od seba vzdialené viac ako dĺžku kroku ä63 cm).

Odolný a hrubý obklad

 

Mačacie hlavy zaliate v betóne musia mať podlažie so sklonom

Odporúčané pre záhradné cestičky sú odolné materiály, ktoré odolávajú vetru a počasiu. Do úvahy prichádzajú kameň, betón a drevo v rôznych variantoch. Skôr, než vyberiete väčšie množstvo lomového kameňa, musíte prispôsobiť formát kameňa veľkosti cesty. Úzka cestička s oblúkami z mačacích hláv pôsobí skutočne podivne. Lepšia voľba je mozaiková dlažba. Vyberte materiály, ktoré sú odolné voči zosuvu, počasiu, nenáročné na starostlivosť.
Sú prístupovými cestami k jazierku alebo záhonom či miestu na sedenie
Odvod vody
Je úplne jedno, aký obklad použijete, ale dôležité je podložie, aby cestička aj po prietrži mračien zostala opäť suchá. Tie, ktoré vedú k múrom, musia mať podlažie so sklonom, aby voda neprevlhčila múry. Ak to nejde, musia sa na strane múru urobiť drenážne trubky.
Sklon
Sklon by mal byť od jedného do päť percent. To znamená, že pri šírke cesty jeden meter by mal byť výškový rozdiel medzi pravou a ľavou stranou cesty jeden až päť centimetrov. Môžete to presne určiť pomocou vodováhy. Ak má byť sklon jedno percento, musíte vodováhu na konci nadvihnúť o jednu stotinu dĺžky a ceruzkou si poznačiť pozíciu bubliny vo vodováhe. Je možné aj sklon pôdy prispôsobiť po celej dĺžke plánovanej cesty.


Mačacie hlavy - vhodné na cestičky so zákrutami
Vykope sa zemina do hĺbky 30 cm a nasype sa ako podlažie vrstva drveného štrku a kamennej drte.

 

 

 

 Mačky sa fixujú pomocou gumeného kladiva do podkladu v želanom tvare. Medzery by mali byť 2 cm. Na ich zafugovanie sa použije čadičová drť  (2 - 5 mm). Nakoniec sa plocha natrasie a medzery sa do
Kamenná a betónová dlažba
Cestu vykopať do hĺbky 25 cm, vystlať 16 cm hrubou vrstvou drveného štrku a pevne natriasť.
Potom dať 5 cm hrubú vrstvu čadičovej drte a
stiahnuť.
ažba sa vkladá na plnú plochu do lôžka, poklopká gumeným kladivom a upraví pomocou vodováhy.
Najskôr sa vyloží dlhá strana, potom krátka. Nakoniec sa medzery medzi  dlaždicami vystelú kremičitým pieskom

Skôr, než sa začne po cestách chodiť, musí materiál nejaký čas „sadať". Medzery sa môžu znovu doplniť fugovacím materiálom.
Záhradná cestička s odbočkami
V závislosti od funkcie a veľkosti záhrady sa spravidla nerobia iba hlavné cesty, ale aj vedľajšie. Hlavná cesta by mala byť 05 metra široká, viesť by mala od predných alebo zadných dverí domu k pavilónu, alebo iným dôležitým bodom v záhrade. Táto cesta sa udržiava suchá a čistá a mala by byť dobre dostupná. Vedľajšie cesty môžu viesť napríklad k zeleninovej záhrade a nekladú sa na ne žiadne zvláštne nároky. Tu môžete improvizovať aj voľne položenou dlažbou.


Cestičky vyložené mulčm a štrkom

Ak má majiteľ záhrady jasno, kde budú cestičky, začne premýšľať o materiáli. Obľúbený je už spomínaný štrk, ktorý má niekoľko výhod: vysokú odolnosť voči zosuvu, nezberá sa v ňom voda a dobrá odolnosť voči zošľapu. Okrem toho sa pomocou štrku urobiť tvar cestu podľa želania. Kto chce, aby bola cestička prírodná, tomu sa ponúka alternatíva z mulču, ktorý má podobné výhody ako štrk.


Postup
Krok 1

Pomocou špagátu a drevených paličiek si vytýčite trasu cesty. Majte na pamäti aj šírku obrubových kameňov. Hrany pozdĺž špagátu vypichnite rýľom a pôdu odkopte do hĺbky 10 cm.
 Krok 2
Vyrovnajte prípadné nerovnosti, korýtko vyplňte štrkom. Pôdu utlačte valcom


Krok 3

Ak sú v korýtku zvyšky koreňov, prípadne kamene, odstráňte ich.


Krok 4

Na oboch stranách cestičky vykopte jarok, ktorý musí byť širší ako obrubové kamene


Krok 5

Jarok vysypte pieskom. Tak je možné korigovať neskôr polohu kameňov nahor alebo nadol.


Krok 6

Kamene sa opatrne kladú do jarku, kým neležia exaktne v jednej línii. Potom sa piesok pevne pobúcha.


Krok 7

Hrana v pôde drží pevne kamene - prípadné vzniknuté medzipriestory sa vyplnia pieskom


Krok 8
Nanesie sa vrstva mulču, ktorá musí byť vyššia ako okraj. Iba pri hlinitých pôdach sa najskôr nanesie štrk ako drenáž.

Krok 9
Valec utlačí mulč výšku obrubových kameňov. Asi každé tri roky sa mulč vymieňa

Cestičky s podložím
Ak chcete mať dlhšie radosť z vašej cestičky, vytvorte jej podložie. Dobré podložie je dôležité pre neskoršiu zaťažiteľnosť a odbúranie vody, tiež zabraňuje neželaným poklesom materiálu.
Hrúbka podložia
Plánované zaťaženie - schodný alebo zjazdný
Pevnosť pôdy pod podlažím
Vyššia štruktúra pri ťažkej pôde

Materiál nosnej vrstvy

Štrk, drvený štrk alebo betón
Stabilita neskoršieho povrchu
Hrubé kamene alebo tenké obkladačky
Príprava vhodného podlažia
- pri kladení povrchu do voľného substrátu je potrebné dávať pozor na osadenie, aby sa zabránilo zosuvu okraja, na priepustnosť vody, aby sa zabezpečilo odtekanie povrchovej vody.
- Sklon - minimálne 2,5 % od domu - treba mať na zreteli pri kopaní výkopu
- chránenie stien domu pred vlhkosťou - bituménovým tmelom alebo dechtovou lepenkou
Podložie pre záhradné cesty a miesta na sedenie
Nosná vrstva z drveného štrku, triesky, alebo vhodnejšie - štrk hrúbka nosnej vrstvy 10 - 20 cm

Kameň a drevo
Ak chcete záhradnú cestičku z veľkých dlaždíc, sú obmedzenia v tvare. V tomto prípade nie je možné realizovať klenuté cestičky. Funguje to ale s malými kameňmi. Moderné sú nesymetrické „divé" granitové cesty s rôzne veľkými kameňmi. Tu je nevýhodou to, že kamene nie sú tak odolné voči posuvu. To platí aj pre drevo - dosky zo smrekovca sú nádherné, nemali by však už v žiadnom prípade v tieni. Mokré drevo v záhrade je nebezpečné kvôli posuvu a šmyku. Ak chcete drevené cestičky, musíte sa postarať o prevzdušnenie pod drevom. Na dno sa dá štrkové podložie, ktoré odvádza vodu, naň sa položia drevené dosky, najlepšie zo smrekovca.
Kombinované cestičky

 


Kombinovaná cesta - štrk a kame

Je možné použiť pri realizácii chodníkov aj rôzne materiály, čím sa docielia optické efekty. Priame kamenné dosky môžu ohraničovať do kruhu položené dlaždice, alebo dlhá cestička sa môže oddeliť štrkom alebo rastlinami. Nie je však dobré použiť mnoho odlišných materiálov, pretože v tom prípade pôsobí záhrada ako zbierka materiálov. Pravidlo - viac ako dva materiály sú už veľa. Nesprávne je utekať hneď do marketov a vyberať z obrovskej ponuky, čo spôsobuje stres. Pozrite si okolie domu, aké materiály prevažujú a zvažujte - cesta musí harmonizovať s domom a okolím.
Trávnik v mriežke
Je to vynikajúca alternatíva k „ťažkým" ( v zmysle fyzickom i optickom) betónovým dlažbám a asfaltu. Ak tam vysejete trávne osivo alebo vysadíte vhodné rastliny, mriežka nie je vidieť. Architekt tak môže využiť estetické výhody prírodnej plochy a plánovať plochy s meniacu sa farebnosťou alebo štruktúrou. Táto plocha sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči mechanickej záťaži.
Poskytuje aj nerušený kolobeh vody v pôde. Ľahko sa zavlažuje a hnojí a tiež rovnomerná plocha sa bez problému kosí.
Do mriežok môžete dať nielen osivo, ale aj kamennú drvinu (1), štrk (4), piesok (3), mulč (2) alebo piliny (5).
Postup
1. Nosná vrstva s hrúbkou 25 cm. Podložie môže byť zo štrku alebo drveného štrku. Táto vrstva zabezpečí správnu drenáž pre povrch.
2 - Vyrovnávacia vrstva s hrúbkou 2,5 cm z kamennej drte a piesku.
3 - mriežka sa naplní zeminou (pre trávnik), pre iné varianty - štrkom, mulčom - viď obrázok hore.
Príklady


Plán1


A - Ľaliovka (Hemerocallis ‘Stella D'Oro')
B - Borievka poliehavá (Juniperus procumbens ‘Nana)
C - Ozdobnica čínska (Miscanthus sinensis ‘Purpurascens)
D - Dráč Tunbergov (Berberis thunbergii atropurpurea ‘Nana')
Z domu by mala viesť vydláždená cestička z mozaikovej dlažby.

Plán 2

A - Krušpán (Buxus x ‘Green Velvet)
B - Cezmína vrúbkovaná (Ilex crenata)
C - Tavoľník japonský (Spiraea japonica ‘Pink Parade')
D - Zlatovka (Forsythia x ‘Courtalyn')
E - Vajgela ružová (Weigela florida ‘Minuet)


Plán 3

A - Azalka (Azalea ‘Stewartstonian)
B - Cypruštek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera ‘Mr. Green Genes')
C - Kalina (Viburnum trilobum ‘Compactus

29.09.2009 | Pridal(a): editor

Posledné komentáre

celkom 0

Žiadne komentáre...

Súvisiace články

04.11.2013 | Realizácie záhrad

Prečo je dobré, dať si vypracovať návrh okrasnej záhrady ?Záhrada je súčasťou domova. Možno preto sa ...

24.04.2012 | Realizácie záhrad

Prichádza obdobie, kedy na človeka padá chronická únava a zhoršená nálada. Vtedy to ťahá von, na čerstvý vzduch s  ...

28.04.2010 | Realizácie záhrad

07.07.2009 | Realizácie záhrad

Japonská ...

29.09.2009 | Realizácie záhrad

16.03.2009 | Realizácie záhrad

Kamene sú zvláštnym a efektným dekoračným prvkom v interiéri aj exteriéri. V rôznych farbách a tvaroch ich môžete vidieť pri záhonoch, jazierkach, použiť ...

04.05.2010 | Realizácie záhrad

Zima ešte neskončila, ale majitelia záhrad a balkónov už prezerajú katalógy, hľadajú v záhradníckych centrách nové rastliny, kombinujú ...

03.05.2010 | Realizácie záhrad

16.11.2009 | Realizácie záhrad

Stromy s malou korunou Vytvárajú priestor a atmosféru, sú dlhoroční priatelia ľudí a ...

16.03.2009 | Realizácie záhrad

 Prinášame niekoľko tipov na výsadbu farebných záhonov. Vyberte si podľa farby - tón v tóne alebo pestrosť. Modrý záhon ...