Jazierko v záhrade

Zatiaľ nehodnotené

Voda nie je iba cenné životné prostredie, oživuje nielen naše zmysly, ale napĺňa aj našu spokojnosť. Nemali by sme sa jej vzdať ani vtedy, keď je záhrada malá.
Chcete pozorovať rastliny a zvieratá z blízkosti? Založte si prírodné jazierko. Takéto jazierko by sa malo vybudovať na slnečnom mieste. Nevysádzajte do jeho blízkosti dreviny, pretože popadané lístie jazierko na jeseň znečistí. Polotieň na poludnie zabraňuje v lete ohrevu vody, a tým aj nadmernému vzniku rias. Čím väčšia je vodná plocha, tým stabilnejšia je ekologická rovnováha - minimum je 10 metrov štvorcových. Väčšina rastlín potrebuje hĺbku vody 10 až 40 cm, ryby a lekná minimálne 80 cm. Hotové jazierka z plastu majú rôzne tvary a sú vodotesné. Pôda sa odstupňuje v rôznych výškach pre rastliny s rôznymi nárokmi na hĺbku vody. Odporúča sa jazierková fólia s hrúbkou 1 mm a materiál by mal byť odolný voči UV žiareniu. Okraj fólie sa vedie vertikálne k povrchu pôdy. Rastliny sa vysádzajú koncom mája a výsadba končí v auguste. Na močaristú oblasť s hĺbkou 10 cm sa vysádza 6 - 8 rastlín na m2, pre nízku vodnú hladinu od 10 cm do 40 cm 4 - 9 rastlín na m2. V hlbšej vode sú lekná, ktoré sa sadia v košíkoch. Tak sa potrebuje menej substrátu, voda je chudobnejšia na živiny a nevznikajú v takom množstve riasy.
Viete si predstaviť, že do besiedky v záhrade alebo malého domčeka vchádzate po mostíku cez jazierko? Domček pôsobí rozprávkovo, akoby bol postavený na vode. Lavička by mala byť červenej alebo tmavej tehlovej farby.
 

Okraj fólie sa vedie cez val k povrchu pôdy
 

Hotová forma, ktorá sa vloží do pôdy
 

Pekná kombinácia svetlého štrku a tmavej mulčovacej kôry
Osvetlenie v záhrade


Peter Gregor, náš čitateľ, použil na osvetlenie jazierka špeciálne lapmy vhodné do vody
Osvetlenie v záhrade, či osvetlenie samotného jazierka zohráva dôležitú úlohu - osvetľuje tie oblasti, ktoré chcete dostať do popredia. Už pri plánovaní záhrady je potrebné počítať s osvetlením a vedením káblov. Sú svetlá, ktoré môžete zabudovať do pôdy či štrku alebo svetlá na stojanoch. Vybrať môžete solárne svietidlá alebo LED svietidlá. Môžu sa i spojiť obe techniky a dosiahnuť fantastické svetelné efekty. Kábel môžete viesť okolo plota a nechať na niektorých miestach výpusty pre prípad, že budete neskôr chcieť dať lampu alebo napríklad fontánu.
Najvhodnejšie sú svietidlá s fotobunkami. Tieto solárne svietidlá sa počas dňa nabíjajú energiou a v noci svietia zdarma. Pri LED diódových svietidlách musíte naplánovať iný typ pre oddychové miesta, iný pre miesto stolovania. Taktiež sa plánuje, ktoré svietidlá budú svietiť súčasne, ktoré iba chvíľu a ktoré dlhšie. Na osvetlenie záhradných zákutí sa použijú bodové svetlá, na osvetlenie cestičiek stojanové svietidlá.Bodové svietidlo zabudované v štrku
 
 


...v trávniku....
 .


...a na stojane....
 


Bodové osvetlenie pred vchodom
Filtrovanie vody
Čerpadlo nasáva ( z pôdy alebo stredu jazierka ) vodu, prepravuje ju cez hadicu zhora do nádoby. Tam prechádza najskôr cez špongiu, ktorá zachytáva špinu, potom cez rôzne filtračné materiály, ako sú kamene, minerálny substrát a nakoniec sa usadí na dne nádoby. Tam sa nachádza zmes granulátu alebo špeciálne tvarované plastové časti, ktoré slúžia na zbieranie baktérií. V konečnom efekte sa postarjú o to, že voda je čistá. Tá potom ide výpustom v spodnej časti nádoby čistá späť do jazierka.

Čerpadlo
Čerpadlo je dôležitý prvok v jazierku. Jednou z možností je umiestniť čerpadlo v čerpadlovej šachte vedľa jazierka. Tam je suché a chránené. Ak sa kryt zodpovedne zaizoluje, je zariadenie aj odolné voči mrazu. Výhodou je oddelenie elektriny od vody a čerpadlo je dostupné. V tomto variante je filter n ad úrvňou hladinya voda tečie obehom k rybníku.


Mostíky v záhrade
Mostíky slúžia najčastešie na predelenie častí záhrady alebo sú spojovacím článkom dvoch brehov jazierka. Môže sa osadiť aj v predzáhradke, ako je to na úvodnom obrázku, kde sa do domu vchádza cez mostík ponad jazierko. Tiež pekné je na ohybe jazierka alebo v jeho strede. Typy mostíkov sú rôzne - oblúkové s operadlami či mierne prehnuté. Môžu byť z dreva, či dokonca z kameňa, čo je typické pre japonskú záhradu.
Kamene
Kamene sú dôležitým prvkom pri budovaní jazierka. Zachytávajú fóliu a sú nemenej dôležité ako dekoračný prvok. Striedať sa môžu veľké kamene a štrk, ktorý sa kladie bližšie k vodnej hladine. V dnešnej dobe si môžete kúpiť aj kamene rôznych farieb, ktoré ak správne skombinujete, sú nádhernou dominantou okolia jazierka.

 


Kamenná lavička pri jazierku
 


Farebné kamene - ich kombináciou vytvoríte pekné farebné kontras

Návrhy záhrad s jazierkom
Malebné jazierko
Je to jazierko, ktoré sa vinie ako had cez záhradu. „Pramení" z troch kameňov (3), ktoré majú otvory s priemerom až štyri cm. Voda žblnkoce cez koryto potoka (2), ktoré je obrúbené kameňmi a rastlinami a tečie potom pozdĺž terasy k „ostrovčeku" so stromami. Malebný javor (8) stojí v strede ostrovčeka. Kmene sú do dvoch tretín obklopené lavičkou (6). Spodná časť je vysadená mahóniou (9). Aby sa záhrada mohla užívať aj večer, sú pod javorom v zemi zabudované svietidlá. Tak sa dostane Drieň kvetnatý (11) a kamene do správneho svetla. Aj v jazierku sú svietiace body - technika svetelných vláken (LED).
Výsadba
1 - trávnik
2 - koryto jazierka
3 - kamene
4 - granitová dlažba
5 - granitová dlažba
6 - lavička
7 - Tis obyčajný (Taxus baccata)
8 - Javor dlaňovitolistý (Acer palmatum)
9 - Mahónia cezmínolistá (Mahonia aquifolium „Apollo")
10 - Jazyčník ( Ligularia hybr. „Weihenstephan" - 2 - 3 ks na m2)
11 - Drieň kvetnatý (Cornus Florida)
12 - Funkia Sieboldova (Hosta sieboldiana „Elegans" - 3 - 4 ks na m2)
13 - Ozdobnica čínska (Miscanthus sinensis „Silberfeder")
14 - Ľaliovka (Hemerocallis citrina - 3 - 5 ks na m2)
15 - Krpčiarka pestrá (Epimedium x versicolor „Sulphurem" - 8 - 12 ks na m2)
16 - Hortenzia veľkolistá (Hydrangea macrophylla „Bouquet Rose")
17 - Jazyčník przwalského (Ligularia przewalskii - 2 - 4 ks na m2)
18 - Funkia sieboldova (Hosta sieboldii - 4 - 6 ks na m2)
19 - Krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens)

Geometrické jazierko
Záhrada je veľká 6 x 10 metrov a v centre je jazierko z granitu. V strede jazierka je fontánka, ktorá je akustickým i optickým lákadlom. V žiadnom prípade nemôže chýbať osvetlenie pod vodou. Aby nádrž nevyzerala tak úzka, nesmú chýbať rastliny. Nádherný pohľad je na modré kvety pontedérie, ktorá je vysadená v košíku alebo v črepníku (16). Jazierko je osadené do prísnej geometrickej štruktúry. Na terase sú do dráh uložene, spílené granitové pásy. V zadnej časti je každý druhý pás preťatý pásom trávnika - vyniká tak čarovný kontrast . Aj výsadba je prísne členená. Na ochrannom múre sa striedajú pása so štrkom (8) a pásy s výsadbou krpčiarky (Epimedium - 12). V pásoch výsadby dominuje krušpán (Buxus - 11) a v pásoch štrkových sú centrom pozornosti svietidlá zabudované v pôde (7). Tie osvetľujú korunu muchovníka (Amelanchier) (10) a starajú sa o príjemné nepriame osvetlenie záhrady.
Výsadba
1 - trávnik
2 - granitová dlažba
3 - lavička
4 - vodná nádrž
5 - fontána
6 - slnečník
7 - svetlo zabudované v zemi
8 - pásy zo štrku
9 - Vavrínovec lekársky (Prunus laurocerasus „Herbergii"))
10 - Muchovník Lamarckov (Amelanchier lamarckii „Schirmform")
11 - Krušpán vždyzelený ( Buxus sempervirens)
12 - Krpčiarka veľkokvetá (Epimedium grandiflorum „Rose Queen" - 8 - 12 ks na m2)
13 - Funkia Sieboldova (Hosta sieboldii 4 - 6 ks na m2)
14 - Astilba arendsova (Astilbe arendsii - Hybr. „Glut" - 5 - 7 ks na m2)
15 - Udatník dvojdomý (Aruncus dioicus 1 - 3 ks na m2)
16 - Pontedéria srdcovitá (Pontederia cordata - 5 - 7 ks na m2)
Široký spád vody
Táto záhrada sa rozprestiera na dvoch rôznych úrovniach. Terasa (6) leží 1,60 m nižšie ako záhrada. Sú tu dve vodné nádrže. V spodnej nádrži (5) je nainštalované čerpadlo pod schodami (8). Čerpá vodu do hornej nádrže (3), odkiaľ voda padá spádom (9) opäť do spodnej. Múr z kremenca (4) má svoje čaro, keď čerpadlo nie je v prevádzke. Vodné rastliny v dolnej i hornej nádrži sú dominantou záhrady. Nízko ležiaca terasa (6) so slnečníkom (7) a bambusom (11) sa postrajú o príjemnú atmosféru, ktorá je v noci ešte zvýraznená dvoma svetlami pod vodnou hladinou.
Výsadba
1 - trávnik
2 - drevená lavička
3 - horné jazierko
4 - múr z kvádrov
5 - spodné jazierko s čerpadlom
6 - drevená terasa
7 - slnečník
8 - schody so zábradlím
9 - Vodopád
10 - Ozdobnica čínska (Miscanthus sinensis „Gracillimus")
11 - Bambus (Pseudosasa japonica)
12 - Pontedéria (Pontederia cordata - 5 - 7 ks na m2)
13 - Záružlie močiarne (Caltha palustris „Auenwald" - 4 ks na m2)
14 - Papraďovec laločnatý (Polystichum aculeatum - 4 - 6 ks na m2)
15 - Hydrangea (Hydrangea serrata „Preziosa")
16 - Kosatec žltý (Iris pseudacorus - 4 - 8 ks na m2)
17 - Funkia (Hosta ventricosa - 3 - 4 ks na m2)
18 - Hrab obyčajný (Carpinus betulus )
19 - Javor dlaňovitolistý (Acer palmatum „Aconitifolium")
20 - Astilba Arendsova (Astilbe arendsii Hybr. „Brautschleier" - 5 - 7 ks na m2)

Meditárne (stredomorské) jazierko
Klasikom meditárnej záhrady je levia hlava chrliaca vodu. Chrlič vody (3) je pripevnený na múre z prírodného kameňa. Vistéria sa vinie na pergole (5), k tomu slnečník, črepníkové rastliny s oleandrom (10) a agapant (1), dve ležadlá - to je správne miesto na relax v meditárnej záhrade. Na terase je terakotová dlažba (4), ktorá musí býť odolná voči mrazu. Na dne jazierka sú svetlá LED.
Výsadba
1 - trávnik
2 - jazierko
3 - levia hlava
4 - dlažba na terase
5 - pergola
6 - Krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens)
7 - Veternica hupehénska (Anemone hupehensis „Praecox" - 4 - 6 ks na m2)
8 - Funkia (Hosta plantaginea „Royal Standard - 3 - 5 ks na m2)
9 - Prunus laurocerasus „Herbergii"
10 - Oleander (Nerium oleander v črepníku)
11 - Agapant (Agapanthus „Headbourne" - v črepníku)
12 - Vistéria čínska (Wisteria sinensis)

Jazierko ako z pralesu
V tomto prípade ide o bohatú výsadbu a viaceré ramená jazierka. Terasa (3) je osadená v skoro tropickej vegetácii. Dominujú rastliny s nápadnými veľkými kvetmi, ako je bambus (6), Rodgersia tabularis (13) alebo hortenzie (12,14). S vodnoui plochou sa postarajú o dojem pralesa. Cestička z mulču (1) je obrúbená oceľovými páskami, ktoré sú zapustené v pôde a slúžia ako zábrana pre rizómy. Drevené lavičky (2) spájajú brehy jazierka. Bizarný rast a veľké žlté kvety datury (5) tvoria malebné pozadie záhrady. Farebný akcent v priestore na sedenie dodávajú žiarivé červené kvety ibišteka (Hibiscus - 15). Pôvodná rastová forma paprade (Pteridium aquilinum - 9) podporuje ilúziu, že sa nachádzate v pralese. Nočnú atmosféru zvýraznia aj svetlá pod lavičkami a drevenou terasou.
Výsadba
1 - Cestička z mulču
2 - drevená lavička
3 - drevená terasa
4 - jazierko
5 - Katalpa bignoniovitá (Catalpa bignonioides „Aurea")
6 - Bambus (Sasa palmata nebulosa)
7 - Hortenzia (Hydrangea aspera „Macrophylla")
8 -
9 - Orličník obyčajný (Pteridium aquilinum - 1 - 3 ks na m2)
10 - Šípový bambus (Pseudosasa japonica )
11 - Rodgerzia (Rodgersia aesculifolia - 1 - 3 ks na m2)
12 - Hortenzia veľkolistá (Hydrangea macrophylla „Compacta")
13 - Rodgerzia (Rodgersia tabularis - 2 ks na m2)
14 - Hortenzia Sargentova
(Hydrangea sargentiana)
15 - Ibištek (Hibiscus syriacus „Hamabo")

Starostlivosť o jazierko
Jar
Na jar a bezprostredne po vybudovaní jazierka sa môžu objaviť riasy. Problém sa rieši prakticky sám - v jazierku sú takzvané vodné blchy - dafnie, ktoré sa živia baktériami a riasami a pomáhajú udržiavať čistotu vody. Až po zmiznutí zakalenia sa uvedie do činnosti jemný filter, aby sa zabránilo upchatiu filtračných systémov. Posledný marcový a prvý aprílový týždeň sú najvhodnejším časom na starostlivosť o jazierko. Odstránia sa opadné listy a iný naplavený materiál. Najlepšie je to odsávačom. Teraz je aj vhodný čas na delenie rastlín prípadne výsadbu nových. Steny jazierka by sa mali minimálne jedenkrát do roka vyčistiť. Na jar sa odporúča urodiť analýzu vody a v prípade, že karbonátová tvrdosť klesne pod 5,0, je treba vodu „ošetriť".

 


Odsávanie nečistôt
 


Dafnia - živí sa riasami a baktériam

Leto
V tomto období sa strihajú hlavne tie rastliny, ktoré sú pod vodou. Zvyšky sa musia z jazierka odstrániť. Riasy môžete odstrániť aj pomocou tyče z bambusu, okolo ktorej sa riasy ovinú ako okolo cukrovej vaty. Čerpadlo by malo byť v prevádzke minimálne tri hodiny denne. Ak je teplota vody 25°C, môže sa voda zakaliť, preto je čerpadlo zapnuté aj v noci.
Jeseň
Jeseň je dôležité obdobie hlavne preto, že treba zabrániť nánosu živín vo vode. Pri opadávaní listov je treba prikryť jazierko ochrannou sieťou. Lekná a rastliny pod vodou sa zostrihajú až ku koreňom a tie, čo sú na vode, po povrch vodnej plochy.
Zima
Počas vegetačného pokoja odpočíva aj jazierko. Na povrchu sa vztvorí ľad a je nutné zostrihať všetky časti rastlín, ktoré sú nad povrchom. Ak sú v jazierku ryby, urobia sa v ľade otvory pre kyslík.

29.09.2009 | Pridal(a): editor

Posledné komentáre

celkom 0

Žiadne komentáre...

Súvisiace články

04.11.2013 | Realizácie záhrad

Prečo je dobré, dať si vypracovať návrh okrasnej záhrady ?Záhrada je súčasťou domova. Možno preto sa ...

29.09.2009 | Realizácie záhrad

24.04.2012 | Realizácie záhrad

Prichádza obdobie, kedy na človeka padá chronická únava a zhoršená nálada. Vtedy to ťahá von, na čerstvý vzduch s  ...

28.04.2010 | Realizácie záhrad

07.07.2009 | Realizácie záhrad

Japonská ...

16.03.2009 | Realizácie záhrad

Kamene sú zvláštnym a efektným dekoračným prvkom v interiéri aj exteriéri. V rôznych farbách a tvaroch ich môžete vidieť pri záhonoch, jazierkach, použiť ...

04.05.2010 | Realizácie záhrad

Zima ešte neskončila, ale majitelia záhrad a balkónov už prezerajú katalógy, hľadajú v záhradníckych centrách nové rastliny, kombinujú ...

03.05.2010 | Realizácie záhrad

16.11.2009 | Realizácie záhrad

Stromy s malou korunou Vytvárajú priestor a atmosféru, sú dlhoroční priatelia ľudí a ...

16.03.2009 | Realizácie záhrad

 Prinášame niekoľko tipov na výsadbu farebných záhonov. Vyberte si podľa farby - tón v tóne alebo pestrosť. Modrý záhon ...