Škodcovia v trávniku

Zatiaľ nehodnotené

Dážďovky
Dážďovky priamo neškodia trávniku- v skutočnosti sú skôr osožné, lebo prevzdušňujú pôdu pod povrchom . Škodlivé sú vtedy, ak vytvárajú drobné kopčeky zeminy akoby zvinuté do špirály nad povrchom.
Vzniknuté kopčeky nelahodia oku, ale oveľa väčšie nebezpe -  čenstvo je skryté - pri chôdzi alebo pri kosení sa zemina z kopčekov rozmaže po povrchu - jemné trávy pod zeminou sú potlačené a vzniká priestor na rozvoj burín. Dážďovky sa objavujú hlavne v ťažkých pôdach bohatých na organickú hmotu. Viac ich je na jar a na jeseň za vlhkého počasia.S dážďovkami bojujeme nepriamo zľahčovaním pôdy a ich zberom. 
Larvy tipulovitých
Larvy tipulovitých sú najnebezpečnejšie zo všetkých škodcov. V slabo odvodnených trávnikoch alebo po vlhkej jeseni môžu narobiť značné problémy.Dospelé jedince kladú vajíčka v lete, larvy sa vyliahnu na jeseň. Na jar požierajú kore -  ne a mladé výhonky tráv , čo má za následok vytváranie zažltnutých a neskôr prázdnych  miest v tráv ni -  ku počas suchých období na jar a v lete. Objavenie škorcov na tráv -  trávniku je znakom výskytu lariev tipulovitých.
Ako riešiť problém
Správne prevzdušnenie pôdy je prevenciou proti výskytu. V prípade pravidelného silného výskytu aplikujte zálievkou prípravok s účinnou látkou HCH na jeseň alebo použite prípravok na ničenie lariev na jar.

Krt
Prítomnosť krta zaregistrujeme podľa kopcov hliny, ktoré ho sprevádzajú. Častejšie sa vyskytuje na ľahkých, málo zaťažo -  vaných pôdach a trávnikoch. Prevencia ich výskytu je omnoho ľahšia ako boj s nimi. Potravou krtov sú dážďovky, preto sa ich výskyt v trávniku snažíme obmedziť. Vyhnať krta z trávnika je veľmi obtiažne. Bolo popísaných mnoho spôsobov - od vyplavovania, pálenia papiera , aplikácia dezinfekčných prostriedkov. Ak neuspejete, s jedným spôsobom , skúste druhý.Larvy chrústov
P
ríznakom sú tmavé, neskôr odumierajúce miesta v trávniku. Väčšinou sa nevyžadujú špeciálne opatrenia na ničenie tochto škodcu.Pri premnožení použite prípravok na ničenie lariev.
Mravce
Na rozdiel od dážďo -  viek tvoria mravce kopčeky pieskovitej  hliny a objavujú sa hlavne v lete. Nie sú tak nebezpečné ako dážďovky, trávnik s ich kopčekmi však nie je pekný a môžu spôsobiť problémy pri kosení. Ich aktivita pod zemou môže poškodiť korene. Pri vysokom výskyte použite chemický prostriedok proti mravcom.

Pieskárka - mínovacia včela (Andrena nigroaenea)
„Mínovacia" včela nemá žihadlo a robí si hniezdo pod zemou. Na trávniku vytvárajú malé kopčeky s otvorom na vrchu. V prípade vysokého výsky - tu odstráňte ich kopčeky pred kosením. 

Psy
Výlučky psov môžu spáliť trávnik v mieste ich vylúčenia. Ťažko sa ale môžeme tomuto problému vyhnúť ale -  bo ho riešiť. Jediné, čo môžete urobiť, je za- zalievať napadnuté   miesto dostatočným  množstvom vody. Ak to nerieši problém, posledným riešením je dosievanie .

Vtáky
Vtáky nie sú vážnym problémom v trávniku. V novo založených trávnikoch môžu problémy spôsobiž vrabce - vyzobávajú semená tráv pri výsevoch a dosevoch. Použite netkanú textíliu na prikrytie vysiateho trávnika.  

21.01.2013 | Pridal(a): autor

Súvisiace články

29.11.2012 | Trávnik

Príprava pôdy je veľmi dôležitým prvkom pred založením trávnika. Ak zanedbáte tento činiteľ,  veľmi ťažko sa  nesk ...

21.01.2013 | Trávnik

Využitie pôdnych kondicionérov pri zakladaní a údržbe trávnikovZákladom zdravého a vitálneho trávnika ...

01.04.2009 | Trávnik

30.11.2012 | Trávnik

Najvhodnejšie obdobie na výsev trávnika je jar - od apríla do začiatku júna. Na jar je pôda mierne zohriata a suchšia. Na je ...

25.03.2009 | Trávnik

Výz ...

29.11.2012 | Trávnik

Na trhu je mnoho osív, ktoré sú kvalitné a rouhodnúť sa správne nie je šasto ľahké. Aby ste urobili správne rozhodnutie, mus ...

01.04.2009 | Trávnik

KRIKETS SHADOW -  tráva do tieňa

15.11.2012 | Trávnik

30.11.2012 | Trávnik

Stresové situácieNa piesočnatej alebo chudobnej pôde, často nízko kosenom trávniku, pri intenzívnom v ...

25.03.2009 | Trávnik