Trávne osivá

Zatiaľ nehodnotené

Vždy si pri kúpe trávneho osiva prečítajte jeho zloženie a podľa toho, kam chcete trávnik vysievať, sa slobodne rozhodnite.

Kostrava červená (Festuca rubra)
Kostravu červenú nájdeme v mnohých prírodných trávnikových plochách na takmer všetkých typoch pôdy a rôznych vlhkostných podmienkach. Kostrava červená relatívne pomaly rastie v prvom roku výsevu, má veľmi jemné ihlicovité listy a je veľmi hustá. Darí sa jej za rôznych podmienok , ale je výnimočná svojou toleranciou k suchu a chudobnejším pôdnym podmienkam.
Rozlišujeme tri rôzne typy kostravy červenej:

Kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra rubra)
Kostrava červená výbežkatá je dobre vitálna a adaptabilná odroda. Formovaním silných rhizómov je schopná veľmi rýchlo uzatvoriť prázdne plochy v trávnej ploche. Znáša extrémne letné teploty lepšie než ostatné druhy kostravy červenej. Festuca rubra rubra je rýchlejšie zapájajúca odroda ako Festuca rubra trichophylla alebo Festuca rubra commutata a môže byť použitá samostatne alebo spoločne s ostatnými typmi Kostravy červenej, aby sa zabezpečilo dobré zapojenie trávneho porastu.

Kostrava červená krátkovýbežkatá
(Festuca rubra trichophylla)
Kostrava červená krátkovýbežkatá má krátke rhizómy, ktoré vyplnia prázdne diery v trávnom poraste, ale v menšom rozsahu ako Kostravy červenej výbežkatej. Hustota porastu je veľmi vysoká, čo umožňuje dobre znášať nízke kosenie porastu. Vysoká odolnosť voči zasolenosti spôsobuje, že Kostrava červená krátkovýbežkatá je dobrým komponentom v zmesiach pre trávy, ktoré sa používajú na výsadbu v blízkosti ciest a parkov, kde je soľ používaná počas zimy na posyp ciest a chodníkov.
Odolnosť Kostravy červenej krátkovýbežkatej voči suchu a tieňu je vyššia než pri ostatných druhov Kostravy červenej a preto sa jej darí najmä v prímorskom miernom klimatickom pásme.

Kostrava červená trstnatá (Festuca rubra commutata)
Kostrava červená trstnatá nevytvára rhizómy (je to trstnatá tráva) ale má najvyššiu hustotu obrastu zo všetkých troch typov Kostravy červenej. Pri používaní Kostravy červenej trstnatej v zmesiach je potrebné pridať výbežkatý typ Kostravy červenej, ktorý vytvára rhizómy (alebo Lipnicu lúčnu), pre lepšie vyplnenie prázdnych miest v trávniku. V chladnejších oblastiach je Kostrava červená trstnatá dôležitou zložkou tráv, pretože je odolnejšia voči chladu ako ostatné druhy Kostravy črevenej. Pre vysokú hustotu porastu je dôležitým komponentom v zmesiach, pri ktorých sa vyžaduje nízke kosenie porastu napríklad u golfových trávnikov.

Lipnica lúčna (Poa pratensis)
Lipnica lúčna sa v trávnych športových zmesiach. Šľachtené odrody majú veľmi jemné listy a vytvárajú veľmi kvalitný trávnikový porast.
Lipnica lúčna je trváci druh. Vytvára silné rhizómy (koreňové výhony) ako aj listové výhony. Rast začína skoro na jar, pričom narastajú hlavne listy , ktoré sa kosia veľmi ľahko a kvalita rezu je veľmi vysoká. Lipnica lúčna znáša vysokú záťaž a vďaka rhizómom sa dokáže sama veľmi rýchlo regenerovať i v značne poškodenom trávniku.
Novšie vyšľachtené odrody majú vyššiu hustotu. Má vysokú toleranciu k horúcim podmienkam , preto je vynikajúcim komponentom v zmesiach s kostravou trsťovitou.

Mätonoh trváci (Lolium perene)
Mätonoh trváci je najrýchlejšie zakladajúcim trávnym druhom zo všetkých druhov používaných na zakladanie trávnika. Darí sa mu v miernych klimatických podmienkach, ale dobre znáša aj teploty pod mínus 16-18 °C bez snehovej prikrývky. Ak je trávnik pokrytý snehom, znáša i nižšie teploty. V regiónoch mierneho pásma má mätonoh trváci naozaj vysokú životnosť. Môže sa používať vo väčšine pôdnych typov okrem veľmi vlhkých pôd. Mätonoh trváci má odrody skoré, stredne skoré a neskoré. Neskoré typy sú spravidla kvalitnejšie pri nižšej intenzite využitia, nakoľko nárast stoniek v strede leta je slabší. Okrem jednej výnimky, všetky trávnaté typy sú diploidy, ale DLF - Trifolium má jednu tetraploidnú odrodu s vyšľachtenou toleranciou na stresové faktory ako sú sucho a choroby. Odrodovou charakteristikou mätonohu trváceho je veľmi vysoká odolnosť voči zašlapávaniu resp. záťaži, vďaka rýchlemu nárastu odnoží a listov. Pre tieto svoje výhody je mätonoh trváci podstatnou zložkou v zmesiach určených na športové účely.
Stupnica kvality tráv

Na stupnici hodnôt si môžete preveriť jednotlivé vlastnosti odrôd - stupnica má zostupnú tendenciu - známka 1 je vysoká známka vlastnosti.
Mätonoh trváci (Lolium perenne)
Rýchlosť klíčenia 1
Obnova rastu 3
Odolnosť voči zošľapávaniu 1
Hustota výhonkov 4
Tolerancia voči chladu 4
Odolnosť voči suchu 4
Odolnosť voči tieňu 5
Odolnosť pri vlhkých podm. 2
Potreba hnojenia 2
Jemnosť listov 4

Ak prevláda v trávnej zmesi Mätonoh trváci (Lolium perenne), je to vhodná zmes na založenie trávnika, ktorý je odolný voči zošľapávaniu. Nie je však odolný voči chla-du a suchu, je nevhodný do tieňa. Ak je v trávnej zmesi vyššie percento mätonohu trváceho, osivo nie je veľmi kvalitné.
Lipnica lúčna
(Poa pratensis)
Založenie 5
Obnova rastu 2
Odolnosť voči zošlapávaniu 2
Hustota výhonkov 3
Odolnosť voči chladu 2
Odolnosť voči suchu 3
Odolnosť voči tieňu 5
Odolnosť pri vlhkých podm. 3
Potreba hnojenia 3
Jemnosť listov 3
Ak v zložení trávneho osiva prevláda Poa pratensis, je vhodný na výsev trávnika na športové účely. Veľmi rýchlo sa obnoví, je odolný voči záťaži a chladu.
Kostrava čerevná
(Festuca rubra)
Založenie 2
Obnova rastu 4
Odolnosť voči zošlapávaniu 3 - 4
Hustota výhonkov 2
Odolnosť voči chladu 2
Odolnosť voči suchu 1 - 2
Odolnosť voči tieňu 1
Odolnosť pri vlhkých podm. 5
Potreba hnojenia 4
Jemnosť listov 1
Ak v osive prevláda Kostrava, trávnik znáša pomerne dobre sucho a má taktiež nadštandardnú hustotu. Má dobrú odolnosť voči zošliapavaniu. Je veľmi vhodná a odporúčaná najmä pre súkrom-né okrasné trávniky, predzáhradky, ale i akékoľvek verejné trávnikové plochy. Okrem toho je skvelá na obnovy a prísev poškodených a neúplných trávni-kových plôch. Aby bola vhodná i na založenie trávnika, musí obsahovať i určité percento mätonohu trváceho.

01.04.2009 | Pridal(a): editor

Posledné komentáre

celkom 0

Žiadne komentáre...

Súvisiace články

29.11.2012 | Trávnik

Príprava pôdy je veľmi dôležitým prvkom pred založením trávnika. Ak zanedbáte tento činiteľ,  veľmi ťažko sa  nesk ...

21.01.2013 | Trávnik

Využitie pôdnych kondicionérov pri zakladaní a údržbe trávnikovZákladom zdravého a vitálneho trávnika ...

30.11.2012 | Trávnik

Najvhodnejšie obdobie na výsev trávnika je jar - od apríla do začiatku júna. Na jar je pôda mierne zohriata a suchšia. Na je ...

25.03.2009 | Trávnik

Výz ...

29.11.2012 | Trávnik

Na trhu je mnoho osív, ktoré sú kvalitné a rouhodnúť sa správne nie je šasto ľahké. Aby ste urobili správne rozhodnutie, mus ...

01.04.2009 | Trávnik

KRIKETS SHADOW -  tráva do tieňa

15.11.2012 | Trávnik

30.11.2012 | Trávnik

Stresové situácieNa piesočnatej alebo chudobnej pôde, často nízko kosenom trávniku, pri intenzívnom v ...

25.03.2009 | Trávnik

16.03.2009 | Trávnik