Výsev alebo trávny koberec

Zatiaľ nehodnotené

Významnou súčasťou záhradného priestoru sú trávnaté plochy s kvalitným a udržiavaným trávnikom. Táto plocha môže slúžiť nielen na okrasné účely, ale aj ako preistor pre šantenie detí aj dospelých. Ak chceme mať kvalitný trávnik, je potrebné ho správne založiť a intenzívne udržiavať.

V súčasnosti existujú dva spôsoby zakladania trávnika, a to výsev a mačinovanie, teda položenie hotových trávnych kobercov - mačín. Každý spôsob má svoje výhody aj nevýhody a záleží len na investorovi, aký spôsob si vyberie.

Či už trávnik zakladáme výsevom alebo mačinovaním, je potrebné plochu najprv dôkladne pripraviť. Plocha musí byť zbavená burín, najjednoduchšie aj najúčinnejšie je chemické odburinenie. Najvhodnejším podkladom pod trávniky sú stredne ľahké, piesočnaté pôdy so stredným obsahom humusu. Ťažšie a menej priepustné pôdy môžeme zľahčiť pridaním piesku, alebo organickej hmoty - záhradnícky substrát, alebo kompost. V prípade, že už máme rozprestretú kvalitnú ornicu (150-200 mm) bez väčších hrúd, musíme plochu urovnať hrabaním a valcovaním, čím sa aj primerane utuží. Na takto pripravený podklad môžeme založiť trávnik vybraným spôsobom.
U trávnikov zakladaných mačinovaním je hlavnou výhodou okamžité docielenie požadovaného efektu. Treba rátať s tým, že je to už kus živej hmoty, o ktorú sa predtým staral tím skusených odborníkov a všetky počiatočné problémy, s ktorými sa stretneme pri vysievaných trávnikoch, za nás už ktosi vyriešil. S tým sú spojené samozrejme aj vyššie zriaďovacie náklady. V našich podmienkach zatiaľ u mnohých ľudí prevláda názor, že ide o exkluzívny a drahý spôsob zakladania trávnikov, čo však v kočenom súte nákladov na dopestovanie trávnika do štádia, kedy spĺňa všetky kritériá kvality, nemusí byť vždy pravdou. Trávne koberce sú už ošetrené proti hubovým chorobám, hrdziam a burinám. Pri zakladní trávnika mačinovaním prakticky vylúčime problém s likvidáciou burín, s počiatočnýmn kosením, s prihnojovaním premyselnými hnojivami a pod. Ďalšou nespornou výhodou zakladania trávnika týmto spôsobom je skutočnosť, že trávnik môžeme zakladať počas celého vegetačného obdobia, pokiaľ neklesnú teploty pod bod mrazu. Jednou z nevýhod sú náklady na dopravu.

U trávnikov zakladaných výsevom su hlavnou výhodou nižšie zriaďovacie náklady. Nevýhodou je potreba podstatne intenzívnejšej starostlivosti v počiatočnom štádiu, vyššie náklady na chemické prípravky a pod. Pri zakladaní trávnika výsevom treba klásť veľký dôraz na výber trávnej miešanky. Potrebné množstvo trávnej zmesi na 1 m2 je závislé od druhovej skladby, pohybuje sa v rozmedzí 15-30 g/m2. Doba vschádzania jednotlivých tráv je rôzna (7-30 dní).

Pre rovnomernosť výsevu je potrebné vysievať dvakrát kolmo na seba. Po vysiatí sa osivo zapracuje do pôdy, do hĺbky max. 10 mm, pretože trávy v počiatočnom štádiu klíčenia nie sú schopné prerásť z väčšej hĺbky a klíčenie trávneho osiva by tak bolo príliš nerovnomerné. Po sejbe je potrebné obohatiť pôdu štartovacou dávkou hnojiva. Prvé kosenie čerstvo založeného trávnika robím až po vzídení väčšiny tráv do výšky 10-12 cm. Výška prvého kosenia by nemala byť nižšia ako 6 - 7 cm. Po zapojení porastu môžeme výšku kosenia znížiť až na 3,5-5 cm. V prípade, že trávne osivo z rôznych dôvodov vyklíči nerovnomerne, je potrebné prázdne miesta dosiať novým osivom, ale rovnakou trávnou zmesou. Prekyprením pôdy pri zakladaní trávnika podporíme aj rast burín, nachádzajúcich sa v pôde. Väčšinou ide o jednoročné rastliny, ktoré častým kosením odstránime. Neubránime sa ani burinám, ktoré sa do trávnika dostanú náletmi z okolia. Na ich likvidáciu je vhodnejšie použiť niektorý zo selektívnych herbicídov, ktoré likvidujú širokolisté rastliny. Tomuto sa však nevyhneme ani pri trávnikoch zakladaných mačinami. Jednou z ďalších nevýhod je, že výsevom môžeme zakladať trávnik len vo vhodnom vegetačnom období, to znamená v jarných a jesenných mesiacoch.

Údržba vysievaného trávnika je v ďalších rokoch už totožná s údržbou trávnika založeného mačinovaním. Okrem pravidelného kosenia, hnojenia, odburiňovania a ochrany pred chorobami a škodcami, je nevyhnutná dostatočná závlaha trávnika. V krajných prípadoch je možné zavlažovať trávnik aj ručným polievaním, ale takýmto spôsobom nikdy nedocielime rovnomerné zaliatie, čo sa prejaví na sfarbení a raste trávnika. Najvhodnejšie je použiť automatický povrchový zavlažovací systém. Je to vlastne systém podzemných rúrok, ktoré privádzajú vodu od zdroja k jednotlivým postrekovačom. Na zalievanie trávnika je najvhodješie použiť výsuvné postrekovače, ktoré sú v kľudovej polohe umiestnené pod povrchom terénu. Tlakom vody sa vysunú nad terén a zavlažujú danú plochu. Po skončení zavlažovacieho cyklu sa opäť zasunú do pôvodnej polohy. Celý systém je riadený ovládacou jednotkou a pracuje väčšinou v nočných hodinách, kedy je zavlažovanie vzhľadom na nízky výpar najúčinnnejšie. Zároveň tým dochádza k výraznému šetreniu vody. Automatický zavlažovací systém zaručí, že trávnik je zavlažený rovnomerne, nevznikajú tak suché ani príliš prevlhčené miesta. Inštaláciu zavlažovacieho systému je potrebné nechať na špecializovanú firmu, ktorá systém odborne vyprojektuje a nainštaluje.

Každý trávnik postupom času starne a potrebuje okrem pravidelnej údržby aj niektoré ďalšie zásahy, ktoré ho zmladia a skrášlia. Pravidelným kosením a intenzívnym využívaním trávnika sa vrchná vrstva pôdy zhutňuje, čím sa sťažuje prísun vzduchu a vlahy do pôdy. Takémuto trávniku pomôže prevzdušnenie vrchnej vrstvy, ktorému odborne hovoríme aerifikácia. Nedokonalým vyhrabávaním pokosenej trávy, ale aj vplyvom sucha a starnutím, vzniká v spodnej vrstve trávneho porastu tesne nad zemou hmota, zložená z úlomkov pokoenej trávy, suchých a odumretých častí, tzv. starina. Je žltej až žltohnedej farby, v rôznom štádiu rozkladu v závislosti od vlahových podmienok. Prítomnosť stariny spôsobuje v trávniku nerovnomerné sfarbenie a podporuje vznik hubových ochorení. Starinu môžeme odstrániť rôznymi typmi vyčesávačov a vertikutátorov.

Vyššie počiatočné náklady so založením trávnika mačinovaním sa v priebehu sezóny zhruba vyrovnajú s nákladmi na vypestovanie kvlaitného vysievaného trávnika. Výber spôsobu založenia trávnika teda záleží hlavne od toho, koľko času chceme a môžeme venovať pestovaniu trávnika. Niekto chce mať okamžite po založení trávnika kvalitnú zelenú plochu, ktorú už o niekoľko dní môže intenzívne využívať, pre iného môže byť práca spojená s vypestovaním trávnika zábavou a relaxom. Pri obidvoch spôsoboch však platí zásada, že zdravý a sviež zelený trávnik docielime len kvalitným založením a intenzívnou údržbou.

Kvalitný predpestovaný trávnik (mačinu) si môžete objednať aj s pokládkou u nás na e-mailovej adrese : zahrady@engo.sk , tel: 033/5907273 - p. Borovská  

25.03.2009 | Pridal(a): editor

Posledné komentáre

celkom 1
Pre tých ktorí chcú mať perfektný trávni... Martin Paška (bez overenia) 07.04.2014 09:20
Superior thinking deomntsrated above. Th... Vianca (bez overenia) 12.12.2011 07:23
Son of a gun, this is so helupfl! Tish (bez overenia) 10.12.2011 14:59

Súvisiace články

29.11.2012 | Trávnik

Príprava pôdy je veľmi dôležitým prvkom pred založením trávnika. Ak zanedbáte tento činiteľ,  veľmi ťažko sa  nesk ...

21.01.2013 | Trávnik

Využitie pôdnych kondicionérov pri zakladaní a údržbe trávnikovZákladom zdravého a vitálneho trávnika ...

01.04.2009 | Trávnik

30.11.2012 | Trávnik

Najvhodnejšie obdobie na výsev trávnika je jar - od apríla do začiatku júna. Na jar je pôda mierne zohriata a suchšia. Na je ...

29.11.2012 | Trávnik

Na trhu je mnoho osív, ktoré sú kvalitné a rouhodnúť sa správne nie je šasto ľahké. Aby ste urobili správne rozhodnutie, mus ...

01.04.2009 | Trávnik

KRIKETS SHADOW -  tráva do tieňa

15.11.2012 | Trávnik

30.11.2012 | Trávnik

Stresové situácieNa piesočnatej alebo chudobnej pôde, často nízko kosenom trávniku, pri intenzívnom v ...

25.03.2009 | Trávnik

16.03.2009 | Trávnik